BE GROUP: OMSÄTTNINGSMINSKNING, RES TYNGT AV EO-POSTER 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Metallgrossisten BE Groups underliggande rörelseresultat blev 9 miljoner kronor i det första kvartalet 2016 (12). Det rapporterade rörelseresultatet var samtidigt -45 miljoner kronor (10).

Rörelseresultatet belastades av engångskostnader på 45 miljoner kronor, framförallt relaterade till omstruktureringen i Tjeckien och Slovakien, samt lagerförluster på 9 miljoner kronor till följd av det kraftiga prisfallet under slutet av 2015.

Omsättningen blev 978 miljoner kronor (1.104), medan nettoresultatet blev -53 miljoner kronor (0).

När det gäller utsikterna anser vd Anders Martinsson att prisbilden nu förefaller ha stabiliserats, och att trenden framöver kommer att vara positiv.

"Samtidigt är bedömningen att marknadens efterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå", skriver han i rapporten.