Bank Of England: styrräntan oförändrad, men 3 reservanter

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,50 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Av 63 tillfrågade bedömare i Reuters prognosenkät räknade samtliga med att styrräntan skulle lämnas oförändrad.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 2 november 2017, då den höjdes med 25 punkter till 0,50 procent.

Bank of England meddelade även att centralbanken lämnar målet för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund, liksom målet att köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund. Väntat var oförändrade nivåer.

Policykommittén, MPC, var oenig om räntebeslutet, Ian McCafferty, Michael Saunders och nu även chefekonom Andrew Haldane ville höja räntan med 25 punkter. Det var första gången sedan 2011 som en chefekonom vid BOE har röstat emot majoriteten.

MPC beslutade att ändra guidningen och uppger nu att de inte ska minska QE-innehaven förrän styrräntan når 1,5 procent, tidigare angavs 2 procent. Det återspeglar att den nedre gränsen för styrräntan ligger lägre än tidigare bedömts.

Denna minskning av innehaven kommer att ske i en gradvis och förutsägbar takt.

De upprepade också att räntehöjningarna kommer att bli begränsade och gradvisa.

Enligt MPC-ledamöterna har datan i stort sett legat i linje med deras prognoser om att den ekonomiska avmattningen första kvartalet var tillfällig.

En majoritet av ledamöterna ansåg att det fortsatt fanns visst värde i att se hur datan utvecklar sig medan minoriteten som ville ha en stramare policy uppgav att fördelarna med detta är begränsade.