ATTENDO: VD HAR KÖPT 7.000 AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Attendos vd Martin Tivéus har köpt 7.000 aktier i bolaget för drygt 400.000 kronor, enligt Finansinspektionens insynslista.

Efter köpet, som skedde den 15 februari, äger Martin Tivéus just 7.000 aktier i Attendo, enligt ägardatatjänsten Holding. Martin Tivéus tillträdde som vd hösten 2018.