ATTENDO: EBITA-MARGINAL SJÖNK 2 KV, ÄVEN EXKLUSIVE EO-POST

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 128 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (186).

Resultatet har belastats med kostnader om 53 miljoner kronor för "avveckling av ett antal enheter inom individ- och familjeomsorg, till stor del relaterat till marknadsförändringar", enligt rapporten.

Exklusive dessa kostnader var ebita-resultatet 181 miljoner kronor (186), motsvarande en marginal om 6,6 procent (8,5).

Resultatet före skatt uppgick till 53 miljoner kronor (142) och periodens nettoresultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) låg på 71 miljoner kronor (141).

Nettoomsättningen uppgick till 2.743 miljoner kronor (2.189).