Astra Zeneca: aktien stiger efter rapporten

STOCKHOLM (Direkt) Läkemedelsbolaget Astra Zenecas vinst per aktie i kärnverksamheten var i tredje kvartalet 0:71 dollar, vilket var högre än de 0:69 dollar analytikerna i snitt räknat med enligt Infront Datas sammanställning där fyra analytiker deltog. Bolagets prognoser för återstoden av 2018 upprepades.

På Stockholmsbörsen var aktien upp nära 2 procent på torsdagsförmidagen efter att delårsrapporten hade publicerats.

Astra Zenecas produktområdet onkologi växte med 56 procent under det tredje kvartalet till 1.597 miljoner dollar.

Inom CVRM, kardiovaskulära sjukdomar, ökade försäljningen med 18 procent till 1.027 miljoner dollar.

Inom andningsvägar ökade försäljningen med 5 procent till 1.142 miljoner dollar.

Inom övriga produkter, minskade försäljningen med 21 procent till 1.500 miljoner dollar.

Astra Zenecas lungcancerläkemedel Tagrisso sålde för 506 miljoner dollar i kvartalet. Här låg förväntningarna på 482 miljoner dollar enligt Infront Data.

Lungcancerläkemedlet Imfinzi sålde för 187 miljoner dollar, snittestimatet var 175 miljoner. Försäljningen för Lynparza, mot livmodercancer, uppgick till 169 miljoner dollar. Väntat här var 168 miljoner.

Produktförsäljningen ökade totalt i det tredje kvartalet med 8 procent till 5.266 miljoner dollar. I fasta valutor var ökningen 9 procent.

På de olika marknaderna hade tillväxtländer (Emerging markets) en ökning på 12 procent i kvartalet. Emerging markets utgör 32 procent av den totala försäljningen.

I Kina ökade försäljningen med 32 procent till 954 miljoner dollar. Kina utgör 56 procent av hela Emerging markets totala försäljning.

I USA ökade försäljningen med 25 procent i kvartalet till 1.737 miljoner dollar.

Astra Zeneca spår fortsatt att resultatet för kärnverksamheten per aktie för 2018 kommer att ligga inom intervallet 3:30-3:50 dollar. Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 3:44 dollar per aktie enligt Inquiry Financials konsensus.

Produktförsäljningen för 2018 väntas alltjämt öka med låga ensiffriga procenttal jämfört med 2017.