AQ GROUP: RÖRELSERESULTATET FÖLL 66% I 3KV

STOCKHOLM (Direkt) Verkstadsgruppen AQ Group redovisade på torsdagsmorgonen ett rörelseresultat om 22 miljoner kronor för det tredje kvartalet vilket kan ställas mot 64 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Det framgår av rapporten.

Nettoomsättning uppgick till 1.137 miljoner kronor, en ökning med drygt 23 procent i jämförelse med motsvarande kvartal ifjol.

"Våra leverantörer har höjt sina priser till oss på råmaterial under de senaste åren. Vi har under en längre tid arbetat hårt med att föra dessa prishöjningar vidare till våra kunder", kommenterar vd Anders Carlsson.

Han säger vidare att produktionen går för högtryck i de flesta produktionsenheter.

"Vi har fortsatt utmaningar med långa ledtider på komponenter vilket ibland leder till försenade leveranser till kunderna vilket ger oss merkostnader", påpekar Anders Carlsson.