ANOTO: OMVANDLING BÖRJAR BITA

STOCKHOLM (Direkt) Anoto börjar nu visa tecken på att den svåra omvandlingsprocessen visar resultat, skriver bolagets vd Joonhee Won i bokslutskommunikén för 2016.

"Dessa tecken inkluderar att intäkterna under det fjärde kvartalet 2016 ökade med 70 procent jämfört med föregående kvartal och bruttomarginalen på 34,1 procent var omkring 3 procentenheter högre än föregående kvartal", kommenterar han.

Den nya organisationen gjorde att overheadkostnaderna för fjärde kvartalet minskade med 11 procent i jämförelse med tredje kvartalet.

"Sedan den pågående omvandlingen inleddes under det andra kvartalet 2016 har vi konsoliderat flera kontor och sagt upp omkring 90 anställda och konsulter. Detta har bidragit till en minskning av overheadkostnaderna motsvarande uppskattningsvis 15 MSEK per kvartal i förhållande till genomsnittet för Q1-Q3", säger Joonhee Won.

Bolaget har arbetat på förbättrad kontroll av lagersaldon och kundfordringar. Denna genomgång resulterade i att Anoto reserverade eller skrev ned över 10 miljoner kronor. Inkluderande alla negativa engångsposter som totalt uppgick till -4,1 miljoner kronor var rörelseförlusterna för kvartalet 34 miljoner kronor, vilket var 72 miljoner lägre än föregående kvartal.

Asien fortsätter att vara en stark marknad för Anoto med betydande ökande intäkter i Japan och Korea. Försäljningen inom verksamheten Enterprise Forms förblev svag under fjärde kvartalet, men framtida utsikter i tillväxtmarknader börjar se uppmuntrande ut, enligt Anoto.

Intäkterna i USA har förblivit stabila.

Bolaget beskriver sammanfattningsvis 2016 som ett utmanande år.

"Utmaningarna kommer säkert att fortsätta under 2017, men vi förväntar oss att den omstrukturerade organisationen med tre affärsområden kommer att bidra positivt till verksamheten samtidigt som Anoto DNA (ADNA) tillför möjligheter för en kraftig tillväxt. Med sänkta kostnader motsvarande 106 miljoner kronor och denna spännande portfölj som stöd för tillväxt räknar Anoto med betydande förbättringar vad gäller företagets ekonomiska resultat under 2017", kommenterar Joonhee Won i rapporten.