ANOTO: NÅTT FÖRLIKNINGSAVTAL MED LEAPFROG

STOCKHOLM (Direkt) Anoto och Leapfrog har nått avtal och därmed avslutat sin rättsliga tvist. Överenskommelsen säkerställer stabila leveranser av den skräddarsydda integrerade kretsen, Dotpos, från Leapfrog, och ger Anoto rätt till en "evig", royaltyfri licens till Dotpos.

Anoto betalar Leapfrog totalt 750.000 dollar för dessa rättigheter. Betalning kommer att ske i fem delbetalningar under de nästa fyra åren.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tvisten mellan Anoto och Leapfrog avser parternas respektive ansvar hänförliga till en tvist avseende patentintrång mellan Leapfrog och en tredje part. Som nämnts i Anotos årsredovisning inledde Anoto och Leapfrog ett skiljeförfarande under 2016 för att lösa tvisten och under fjärde kvartalet 2016 kom parterna överens att pausa förfarandet under nio månader för att förhandla ett slutgiltigt avtal. Förlikningsavtalet är nu klart.