ANOTO: FÖRLIKNING MED NEOLAB

STOCKHOLM (Direkt) Anto Group och Neolab Convergence har förlikats i den rättsliga tvisten dem emellan och inlett ett ömsesidigt förmånligt strategiskt samarbete.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innebär att bolagen inte behöver fortsätta betala höga kostnader för det rättsliga förfarandet och tillåter dem att samarbete på olika sätt som kommer att medföra värdeökningar för deras respektive intressenter, heter det i pressmeddelandet.

Samarbetet innebär nu bland annat ett korslicensieringsavtal och en avsikt om att Neolab ska förse Anoto med hårdvarudesign och leveranskapacitet avseende Anotos ADNA-produkter.

Enligt överenskommelsen kommer Neolab att betala Anoto 2 miljoner dollar, medan Anoto kommer att betala Neolab 0,5 miljoner dollar.