ANOTO: EFFEKTIVISERAR YTTERLIGARE, STÄNGER LUND OCH NORRKÖPING

STOCKHOLM (Direkt) Anoto fortsätter att effektivisera och har nu beslutat att stänga kontoren i Lund och Norrköping och etablera ett kontor i Stockholm som främst kommer att arbeta med investerarrelationer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter detta kommer Anoto att ha alla hårdvaru- och tillverkningsfunktioner i Asien och alla funktioner för finans, logistik och mjukvaruutveckling i Storbritannien.

"Beslutet att stänga dessa kontor handlar inte om att sänka kostnader utan mer om att förbättra produktiviteten och effektiviteten i organisationen", skriver bolaget.

Konsolideringen kommer att resultera i vissa ledningsförändringar relaterande till teknik och finans. Dessa förändringar inkluderar att Anders Sjögren kommer att sluta som teknikchef, CTO, och att Felix Yie ansluter till ledningsgruppen som utvecklingschef, CDO.

"De organistoriska förändringar som Anoto gjorde under senare delen av 2016 har, som tidigare rapporterats, redan medfört förbättrade resultat. Det förmodas att de nu aktuella förändringarna också kommer att bidra till förbättrade affärer", heter det.