ANOTO: BRA 2 KV, MEN SE UPP FÖR UTSPÄDNINGSEFFEKT - REDEYE

STOCKHOLM (Direkt) Trots ett förbättrat läge för Anoto, som tillverkar digitala läspennor, är aktien övervärderad.

Det skriver Redeye i en kommentar på tisdagen efter att Anoto presenterat sina siffror för det andra kvartalet.

Anoto stiger kraftigt på tisdagens Stockholmsbörs. Bolaget redovisade på morgonen ett resultat efter skatt om 0,6 miljoner kronor för det andra kvartalet. Det var en förbättring från -40 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till nästan 7 miljoner kronor.

Redeye skriver att rapporten var stark, att den överraskade på uppsidan och analyshuset kommer därför att höja sina estimat för Anoto för resterande del av året.

"Vi måste dock ta hänsyn till utspädningseffekten från den senaste konvertibeln, och då kommer värderingen sannolikt fortfarande inte hamna i närheten av rådande aktiekurs", skriver Redeye vars analytiker Viktor Westman i en separat kommentar till Direkt framhåller att han tycker att aktien är övervärderad med reservationen för att informationen om de nya satsningarna inom Anoto DNA är knapp.

Anoto offentliggjorde i början av juli avsikten att ge ut konvertibler, med förfall i juli 2019, för att finansiera ökad produktionskapacitet under tredje kvartalet.

Bolaget sade sig vilja ta in 18-45 miljoner via konvertibeln. Utfallet blev 32,5 miljoner kronor, vilket vid full konvertering innebär 250 miljoner nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 9 procent.

Utifrån ett grundscenario i en analys daterad 22 juni, det vill säga exklusive utspädningseffekt, värderar Redeye bolaget till 0:09 kronor per aktie.

I ett pessimistiskt scenario, ett så kallat bear case, värderas aktien till 0:03 kronor. I ett motsatt scenario, ett bull case, når värderingen 0:40 kronor.

Vid 15-tiden hade Anoto gått upp omkring 13 procent och aktier för drygt 34 miljoner kronor hade bytt ägare.

Graf: Anotos aktiekurs de senaste två åren.

image

Källa: Infront.