AMBEA: SER SYNERGIER 90 MLN KR/ÅR + OP FÖRBÄTTRINGAR 30 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Ambea räknar med att förvärvet av Aleris Omsorg kommer att generera både direkta kostnadssynergier och möjligheter till operationella förbättringar.

De förväntade direkta kostnadssynergierna uppgår till totalt 90 miljoner kronor per år, varav hälften förväntas uppnås 2019 och resterande del 2020. Identifierade operationella förbättringar uppgår till 30 miljoner kronor, vilka förväntas uppnås under 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver direkta kostnadssynergier och identifierade operationella förbättringar bedömer Ambea att det finns ytterligare effektiviseringar som förväntas realiseras under kommande två till tre år.

"Ambeas finansiella mål kvarstår oförändrade, men förväntas uppnås först efter att integrationen och synergier fullt ut genomförts", heter det i pressmeddelandet.

Vidare uppger Ambea att transaktionen förväntas ge upphov till transaktionskostnader om totalt 35 miljoner kronor, vilka förväntas redovisas under det fjärde kvartalet 2018 samt integrationskostnader om totalt 100 miljoner kronor, varav majoriteten förväntas redovisas under 2019.