AMBEA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 128 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 128 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (119). Resultatet per aktie uppgick till 1:89 kronor (1:75).

Nettoomsättningen uppgick till 1.541 miljoner kronor (1.488).

Justerad ebita-resultat, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, blev 205 miljoner kronor (183). Justerad ebita-marginal uppgick till 13,3 procent (12,3).