Ambea: köper Aleris skandinaviska omsorgsaffär för 2,6 mdr kr

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Ambea förvärvar Investorägda Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark för en köpeskilling om 2,6 miljarder kronor på skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Genom förvärvet blir Ambea Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark", skriver Ambea som i dag är den näst största aktören på privatmarknaden för omsorg i Sverige och sjunde största i Norge.

Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under det första kvartalet 2019, dock senast under det andra kvartalet 2019.

Ambea räknar med att förvärvet av Aleris Omsorg kommer att generera både direkta kostnadssynergier och möjligheter till operationella förbättringar.

De förväntade direkta kostnadssynergierna uppgår till totalt 90 miljoner kronor per år, varav hälften förväntas uppnås 2019 och resterande del 2020. Identifierade operationella förbättringar uppgår till 30 miljoner kronor, vilka förväntas uppnås under 2020.

Utöver direkta kostnadssynergier och identifierade operationella förbättringar bedömer Ambea att det finns ytterligare effektiviseringar som förväntas realiseras under kommande två till tre år.

"Ambeas finansiella mål kvarstår oförändrade, men förväntas uppnås först efter att integrationen och synergier fullt ut genomförts", heter det i pressmeddelandet.

Vidare uppger Ambea att transaktionen förväntas ge upphov till transaktionskostnader om totalt 35 miljoner kronor, vilka förväntas redovisas under det fjärde kvartalet 2018 samt integrationskostnader om totalt 100 miljoner kronor, varav majoriteten förväntas redovisas under 2019.