AMBEA: FÖRVÄRVAR GYMNASIESÄRSKOLA I STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Nytida, som är en del av omsorgsbolaget Ambea, har förvärvat Kung Saga som bedriver gymnasiesärskola.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den förvärvade verksamheten ligger i Stockholm, har cikra 25 anställda och knappt 20 miljoner kronor i nettoomsättning.

"Kung Saga erbjuder totalt 45 skolplatser med nationellt eller individuellt program och 30 platser för fritids", enligt pressmeddelandet.