ALM EQUITY: ETT DRYGT HALVÅR MED SÄLJTRYCK ATT VÄNTA - VD

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsutvecklaren Alm Equity "fortsätter att satsa" och "jobbar vidare". Nuvarande säljtryck på Stockholms bostadsmarknad kan tänkas bestå ett drygt halvår då de senaste årens spekulationsköpare säljer av bostäder.

Det säger vd:n Joakim Alm till Nyhetsbyrån Direkt med anledning av att bolaget på tisdagen tilldelades en markanvisning för 120 lägenheter i Skärholmsdalen, söder om Stockholm city och nära den röda tunnelbanelinjen.

I branschen har vissa andra aktörer intagit en mer försiktig hållning på senare tid i spåren av en långsammare försäljningstakt i befintliga projekt.

Joakim Alm påpekar att Alm Equity varit restriktiva med markköp under de senaste åren då det är viktigt att ha ingångsvärden på mark som tål en normaliserad marknad.

De senaste åren har spekulativa bostadsköpare, som räknat med prisuppgång under byggåren i nyproduktionsobjekt, drivit upp bostadspriserna, anser han.

Alm Equity har märkt att 40 procent av köparna i ett av bolagets projekt i Sundbyberg var spekulationsköpare som nu kommit ut på marknaden. I det projektet sålde Alm lägenheter för omkring 50.000 kronor per kvadratmeter.

"Dessa spekulationsköpare kan tänka sig att sälja bostäderna så länge de tjänar pengar, över det pris de tecknade sig för. Vissa går med på att sälja till nollvinst, vilket trycker ned priset till åtminstone runt 55.000 till 60.000 kronor per kvadratmeter i Sundbyberg", säger han.

Under det senaste åren har samtidigt vissa bostadsutvecklingsaktörer drivit upp priser på byggrätter, exempelvis i närförortslägen som Sundbyberg och Telefonplan till drygt 20.000 kronor per kvadratmeter.

"Kombinerat med byggkostnad måste man sälja med 75.000 till 80.000 kronor per kvadratmeter och om priserna i stället rör sig ned till runt 65.000 kronor per kvadratmeter går kalkylerna inte ihop", säger han angående varför vissa aktörer fått problem med försäljningen i projekt i dylika lägen.

Med den höga nivån av spekulationsköpare i nyproduktionsprojekt under de senaste åren bedömer han att prispressen nu kortsiktigt är över normalt och att läget kan tänkas bli mer normaliserat om ett drygt halvår.

"Totalt i Sverige pågår produktion av omkring 70.000 bostäder, varav 17.000 i Stockholm och 53.000 utanför. Ökningen är 70 procent i Stockholm men det har ökat avsevärt mer i landet, jämfört med tidigare, i många regioner. Stockholm har en befolkningsökning på omkring 10.000 hushåll per år", säger han och bedömer därmed att försäljningarna av cirka 7.000 bostäder köpta för spekulation i Stockholmstrakten kommer att ta runt 9 månader för marknaden att absorbera.

Joakim Alm ser det faktum att spekulationsköparna försvunnit från marknaden som något positivt eftersom dessa drivit upp mark- och byggkostnader. Bland de stora projekt som Alm Equity har i sin portfölj återfinns bygge av runt 1.000 lägenheter i Ericssons gamla kontorsbyggnad vid Telefonplan söder om Stockholm, där 345 byggstartades under det andra kvartalet i år. För de byggrätterna har Alm Equity betalat drygt 10.000 per kvadratmeter i genomsnitt, ungefär hälften av nu rådande marknadspriser i området.

"Jag vet vad vi har i vår portfölj, vilka nivåer vi köpt byggrätter för och vad vi behöver ta ut för priser", säger han med påpekande att projektkalkylerna är beräknade på klart lägre priser än de bostadsmarknadspriser som rått de senaste åren.

En ytterligare krockkudde, påpekar han, är att hälften av bolagets bostadsrättsprojekt tål omvandling till hyresrättsprojekt utan att kalkylerna riskeras.

Alm Equity har ännu inte redovisat siffror för det tredje kvartalet. Vid halvårsskiftet var 82 procent av bolagets pågående produktion om drygt 2.000 enheter sålt. Bolaget har drygt 10.000 byggrätter och majoriteten i Stockholmsområdet.