ALLIGATOR: SKA ERHÅLLA BETALNINGAR OM MER ÄN 30 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Alligator Bioscience kommer att erhålla betalningar om mer än 30 miljoner kronor från det sydkoreanska partnerbolaget Abclon. Detta efter att en tredje part, Shanghai Henlius Biotech, valt att utnyttja en option om att utvidga omfattningen av avtalet från att gälla regionala rättigheter till att omfatta hela världen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Henlius tecknade i oktober 2016 ett licensavtal med Abclon som omfattar patent- och marknadsrättigheter till den monoklonala HER2-antikroppen AC101 i Kina (Taiwan, Hong Kong och Macao inkluderat). Parterna har nu undertecknat en avtalsförändring i vilket Henlius kommer att utnyttja optionen att säkra globala utvecklings- och marknadsrättigheter för AC101.

Utnyttjandet av denna option utlöser en betalning om 10 miljoner dollar från Henlius till Abclon. Då Alligator via sitt dotterbolag Atlas Therapeutics har en andel i detta projekt är Alligator berättigat till 35 procent av Abclons intäkter från avtalet med Henlius. Betalningen till Alligator om 3,5 miljoner dollar (före utländsk skatt) kommer att ske i två delar, den första hälften kommer att betalas under 2018 och andra hälften under första halvåret 2019.