ALLIGATOR: PREKLINISKA DATA STÖDER GOD SÄKERHET ATOR-1017

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Alligator Bioscience har kommit med nya prekliniska data som innefattar säkerhetsstudier vilka stöder en god tolerabilitetsprofil för läkemedelskandidaten ATOR-1017.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer.

Resultaten från en standardiserad analys som mäter cytokinfrisättning, en vanlig biverkning av immunterapi, visade på låga nivåer. I linje med detta tolererades ATOR-1017 väl i en toxikologistudie med upprepad dosering utan några tecken på biverkningar, uppger bolaget.

"Vi kommer nu att fortsätta de CTA-förberedande aktiviteterna för att kunna inleda kliniska studier i cancerpatienter nästa år", säger Christina Furebring, forskningschef på Alligator, i en kommentar i pressmeddelandet.

Resultaten kommer att presenteras vid den vetenskapliga konferensen 4th CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer lmmunotherapy Conference som hålls i New York den 30 september-3 oktober 2018.