ALLIGATOR: INLEDER PREKLINISK UTVECKLING MED ATOR-1144

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Alligator har inlett prekliniska studier med läkemedelskandidaten ATOR-1144.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Antikroppen ATOR-1144 är med sina bispecifika egenskaper lämpad för behandling med både solida tumörer och blodcancer.

"Vi är väldigt entusiastiska över den nya läkemedelskandidaten ATOR-1144, en nyskapande bispecifik tumörlokaliserande CTLA-4-antikropp med potential för ökad effekt mot regulatoriska T-celler" sade vd Per Norlén i en kommentar.