ALLIGATOR: FÖRST I VÄRLDEN MED TUMÖRLOKALISERANDE PRODUKT - VD

STOCKHOLM (Direkt) Det är få patienter som tolererar CTLA-4-hämmare vid cancerbehandling och därför valde Alligator att utveckla en nästa generation, som verkar mer selektivt i tumörområdet. Det säger Per Norlén, vd på bioteknikbolaget Alligator, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Behandling av cancer med hjälp av det egna immunförsvaret har ökat i betydelse. Det har nyligen uppmärksammats av att Nobelpriset gavs till James Allison och Tasuku Honjo vars upptäcker kring de båda proteinerna CTLA-4 och PD-1 har haft stor betydelse att förbättra behandlingen inom cancer.

"James Allisons CTLA-4 har god effekt i cancer speciellt vid malignt melanom, en form av hudcancer, och vid lungcancer har det visat sig, men den har många biverkningar" säger Per Norlén.

I mitten av 1990-talet tog James Allison fram antikroppar för att blocka CTLA-4 i immunsystemet och lyckades på så sätt bota möss från malignt melanom. Det är bakgrunden till det första godkända läkemedlet Yervoy inom immunterapi som godkändes 2011 av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, för patienter med hudcancer i sent skede.

"Vad som händer är att CTLA-4 tar bort bromsarna i immunsystemet och att det då blir effektivare på att angripa cancerceller", säger Per Norlén och fortsätter:

"Vi har haft ingående samtal med James Allison om ett samarbete med hans team på MD Anderson i Houston, då de är intresserade av nya innovativa immunonkologiska antikroppar, men det har varit så stort tryck på hans forskning från stora läkemedelsbolag under senare år att det inte funnits utrymme för ytterligare samarbete".

Alligator, med hemvist i Lund, började att forska kring immunterapi och CTLA-4 tidigt och innan den ingick i Yervoy som godkänt läkemedel.

"När den första CTLA-4-antikroppen godkändes 2011 ville vi försöka ta nästa steg och valde därför att utveckla en ny", säger Per Norlén.

Den nya kandidaten har fått namnet ATOR-1015 och planen är att påbörja kliniska studier under hösten. ATOR-1015 är bispecifik vilket innebär att den binder till två målproteiner, dels CTLA-4 och dels receptorn OX40.

"Vår nya kandidat ATOR-1015 är tänkt att ge en mer effektiv immunaktivering än befintliga CTLA-4-antikroppar, men framförallt leda till färre biverkningar eftersom vi designat den så att den lokaliseras till tumörområdet".

Flera andra läkemedelsbolag tittar nu även på att ta fram en ny generation CTLA-4-läkemedel som är mindre toxiska. Bland annat har det amerikanska läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb tagit sin egen antikropp och gjort två varianter för att hitta en profil på CTLA-4-antikroppen som har färre biverkningar än deras nuvarande läkemedel, Yervoy.

"Det finns även ytterligare tre produkter som är bispecifika men vi är först i världen med att ha en tumörlokaliserande produkt", säger Per Norlén.

I studier med malignt melanom, en sjukdom som patienterna tidigare dog av, har det visat sig att CTLA-4 och PD-1 i kombination ger mest effekt. Överlevnadsgraden har ökat till över 50 procent.

"Vi avser att få en bättre effekt och färre biverkningar med vår bispecifika produkt", säger Per Norlén och fortsätter:

"Vi har det bästa konceptet, i alla fall bland de som är kända. Just nu ligger vi i framkant, men det kommer med säkerhet att komma fler produkter efter oss".

Potentialen är stor om man kan få en CTLA-4-effekt utan biverkningar. I dag är det PD-1 som dominerar behandlingen men med tilläggsbehandling utan biverkningar är potentialen stor. Det finns sex produkter godkänna inom PD-1 eller PD-L1. Denna metod, som Nobelpristagaren Tasuko Honjo upptäckte, har visat sig vara mycket effektiv på flera olika typer av cancer.

"Alla stora läkemedelsbolag kommer att vilja ha sin egen PD-1. Så stor är marknaden. Det är en marknad på upp mot 50 miljarder dollar i försäljning", säger Per Norlén och fortsätter.

"PD-1 kommer att bli grundbehandling, sedan är det tilläggsbehandlingen som kommer att generera de stora intäkterna".

Tidigare i år betalade Bristol-Myers Squibb närmare 2 miljarder dollar för ett cancerprojekt som utvecklas av Nektar Therapeutics. Ett av de största samarbetsavtalen någonsin. NKTR-214, som produktnamnet är, har visat positiva studier i tidig fas och ska testas med Opdivo för en rad olika cancerindikationer och tumörtyper. Studieresultat som kom i juni var dock en besvikelse vilket fick Nektar Therapeutics aktie att rasa kraftigt.

"Vår produkt är mer avancerad än de som nu testas i klinisk fas", säger Per Norlén och fortsätter:

"Vi har inte heller i våra modeller sett några biverkningar".

Resultat kring säkerhet för ATOR-1015 kommer att ses först efter 12-18 månader i klinisk utveckling. Sedan gäller det även att visa effekt.

"När vi väl får bekräftelse på att den visar effekt tror vi att det kan komma att gå riktigt fort", säger Per Norlén.