ALFA LAVAL: STYRELSELEDAMOT HENRIK LANGE KÖPT 4.000 AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Henrik Lange, styrelseledamot i Alfa Laval tillika vd för Gunnebo, köpte på torsdagen 4.000 aktier i Alfa Laval till snittkurs om 192:90 kronor per aktie. Köpeskillingen uppgick således till knappt 0,8 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Henrik Lange är ny i Alfa-styrelsen för 2018 och har sedan tidigare inte haft något aktieinnehav i verkstadsbolaget, enligt Alfa Lavals hemsida.