ALFA LAVAL: SÄLJER DEL AV LUFTVÄRMEVÄXLARENHET I GREENHOUSE

STOCKHOLM (Direkt) Alfa Laval har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvarande placerad i det så kallade "Greenhouse".

Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Luftvärmeväxlarverksamheten redovisade intäkter på mer än 1 miljard kronor under den senaste 12-månadersperioden.

"Verksamheten har verkligen förbättrats under de senaste två åren både avseende tillväxt och lönsamhet", säger Tom Erixon, vd för Alfa Laval. "Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att fortsätta sin utveckling inom LU-VE-koncernen."

Överenskommelsen om att avyttra produktområdet för kommersiella/industriella luftvärmeväxlare till LU-VE-koncernen kommer att påverka cirka 400 anställda, i huvudsak placerade vid anläggningarna i Italien, Finland och Indien. Planen är att dessa medarbetare kommer att flyttas över till LU-VE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.

Alfa Laval kommer att fortsätta att producera luftvärmeväxlare för tung processindustri - men också andra typer av värmeväxlare (såsom lödda värmeväxlare) för VVS-marknaden och kylindustrin, heter det.