ALFA LAVAL: FÖRVÄRVAR TEKNOLOGI KRING HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

STOCKHOLM (Direkt) Industrikoncernen Alfa Laval har tecknat avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter med en försäljning på 14 miljoner kronor mellan juni 2017 och juni 2018, från Airec som är ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya bolaget kommer att integreras i affärsenheten Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers inom Energidivisionen.

"Den förvärvade teknologin - i kombination med Alfa Lavals befintliga kunnande, tillverkning och globala marknadsnärvaro - representerar nya möjligheter", skriver Alfa Laval.

Transaktionen förväntas slutföras tidigt i januari 2019.

Teknologin för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster öppnar enligt Alfa Laval många intressanta marknader och applikationer för bolaget, speciellt inom gashantering.

Exempelvis nämns värmeväxlare som är designade för att hantera väldigt höga gastemperaturer, som i värmepannor och direktverkande varmvattenberedare.