AGES: RÖRELSERESULTAT 1 MLN KR 3 KV, EO-POSTER TYNGDE

STOCKHOLM (Direkt) Precisionskomponentbolaget Ages Industri, som knoppats av från Xano och listades på First North i maj 2014, hade en nettoomsättning på 224 miljoner kronor (226) under det tredje kvartalet 2018.

Rörelseresultatet uppgick till 1 miljon kronor (-8). I kvartalet har resultatet belastats med en kostnad om 7,6 miljoner kronor gällande omorganisation i koncernledningen.

Resultat efter skatt blev 0 (-6) och per aktie blev det 0:05 kronor (-0:90)