AF: total arbetslöshet 6,8% i juni

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var drygt 336.000 personer, 6,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det är drygt 14.000 färre jämfört med samma månad förra året, då 7,2 procent var arbetslösa.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,7 procent av arbetskraften i juni, jämfört med 3,7 procent föregående månad.

Antalet öppet arbetslösa var 182.000, 3.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa var 162.000 födda utanför Europa.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 154.000 i juni, eller 3,1 procent av registerbaserade arbetskraften, 11.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

100.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 8.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 2.800 i juni, jämfört med 3.300 samma månad föregående år.

Det totala antalet lediga platser var 95.000, jämfört med 96.000 samma månad föregående år.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 46.000 inskrivna arbetslösa i juni, 6 färre än under samma månad förra året.