ACADEMEDIA: STARK EFTERFRÅGAN INOM VUXENUTBILDNING - VD

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia upplever att efterfrågan inom vuxenutbildning alltjämt är stark, i spåren av det stora antalet nyanlända de senaste åren.

Det uppgav Academedias vd Marcus Strömberg under frågestunden vid bokslutspresentationen.

"Vi har fortfarande inte sett den fulla effekten av alla som kom till Sverige under 2015, så sammantaget räknar vi med en hyfsat stark marknad även under det innevarande året", sade Marcus Strömberg.

En annan fråga som diskuterades vid frågestunden var lärarlöner. I bokslutet uppgav Academedia att utvecklingen för skolpengen inte är tillräcklig för att kompensera för de ökade lönekostnaderna för lärare.

Academedias finanschef Eola Änggård Runsten tror att lärarbristen kommer att dröja kvar, men att Sverige har kommit en bra bit på vägen när det gäller att stänga lärarnas lönegap mot andra grupper, så förhoppningsvis lämnar inte lärare längre yrket i samma utsträckning för att få högre löner i andra branscher.

"Vårt mål är att ha konkurrenskraftiga löner, men vi kan inte vara löneledande", sade finanschefen och lyfte fram att Academedia strävar efter att vara en attraktivare arbetsgivare genom andra faktorer såsom bättre ledarskap.