ACADEMEDIA: SKA ÅTERINVESTERA VINST, INGEN UTDELNING

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i utbildningsbolaget Academedia föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/18, som avslutades den 30 juni i år.

"Det finns ett stort behov av att bygga ut antalet utbildningsplatser både i Sverige och i övriga länder där Academedia verkar. Academedia vill ta sitt ansvar och bidra till denna expansion och utbyggnad. Styrelsen föreslår därför att vinsten återinvesteras i bolaget och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/18", heter det i bokslutskommunikén på onsdagsmorgonen.

I SME Direkts prognossammanställning, bestående av tre analytikerestimat, låg konsensus för utdelning på 0:70 kronor.

Academedia hade ingen utdelning föregående räkenskapsår heller.

Sektorkollegan Engelska Skolan, som publicerade sitt bokslut samtidigt som Academedia, föreslog inte heller någon utdelning för det gångna räkenskapsåret.

I år, 2018, är det riksdagsval i Sverige, närmare bestämt den 9 september.