ACADEMEDIA: SER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I FJÄRRUNDERVISNING - VD

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia ser goda möjligheter att Sveriges nya regering kommer att godkänna fjärrundervisning, vilket kommer att göra att bolaget får många nya affärsmöjligheter.

Det skriver Academedias vd Marcus Strömberg i delårsrapporten.

Bolaget har startat ett arbete för att digitalisera gymnasieskolan.

"Vår gymnasieverksamhet är nu väl positionerad för att tillvarata en stark marknadstillväxt driven av demografi och kommunernas behov av hjälp med att bygga ut kapacitet", uppger Marcus Strömberg.

Genom nystarterna 2017 och 2018, förbättrat kapacitetsutnyttjande i befintliga skolor och Vindoraförvärvet har Academedia ökat antalet elever kraftigt, vilket har lett till stark omsättnings- och resultattillväxt.

"För hösten 2019 planerar vi att starta ytterligare fyra nya gymnasieskolor med sammanlagt cirka 230 elever år ett. Förvärvet av Vindora för ett år sedan tillförde i ett slag 36 gymnasieskolor och en mindre vuxenutbildningsverksamhet. Förvärvet gav oss en ledande position inom praktiska yrkesutbildningar, ett område som vi tror har stor potential. Förvärvet har också mött våra förväntningar finansiellt. Dock har vi inte ännu nått våra högt ställda kvalitetskrav", skriver Marcus Strömberg.

I september 2018 gav riksdagsvalet i Sverige ett politiskt landskap som enligt Academedia-chefen var mer till företagets fördel.

"Det har dock tagit tid för en regering att bildas. Det vi nu ser är en koalition med ett program som tydligt förbättrar ställningen för fristående skolor och sätter punkt för politikernas ansträngningar att begränsa vinster eller andra delar av vår verksamhet", konstaterar Marcus Strömberg.