ACADEMEDIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 79 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 79 miljoner kronor för det andra kvartalet, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Resultatet per aktie minskade till 0:75 kronor (1:22).

Nettoomsättningen var 3.076 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.062 miljoner kronor enligt Bloomberg News.

Rörelseresultatet blev 128 miljoner kronor, jämfört med förväntade 127 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (5,9).

Rensat för jämförelsestörande poster på -11 miljoner kronor (-1) sjönk rörelseresultatet till 139 miljoner kronor (167). Den justerade rörelsemarginalen var 4,5 procent (5,9).

Resultatet före skatt blev 105 miljoner kronor, att jämföra med väntade 109 miljoner kronor.