ACADEMEDIA: RÄKNAR MED LÄGRE RÖRELSEMARGINAL INOM VUXENOMRÅDET

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia räknar med att rörelsemarginalen i vuxensegmentet långsiktigt, efter avslutad avtalsomläggning och kapacitetsjustering, kommer att ligga på 9-11 procent. Den lägre marginalnivån är en konsekvens av både nya avtal med lägre marginaler och lägre kapacitetsutnyttjande till följd av lägre volymer i marknaden.

Det uppger bolagets vd Marcus Strömberg i delårsrapporten för räkenskapsårets fjärde kvartal, april-juni, som offentliggjordes på onsdagen.

Vuxenverksamheten präglas av upphandlingar och kontraktsomställningsperioder.

"Vi anser dock att vi nu har vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa oss till de nya förutsättningarna", är budskapet från bolaget.

Totalt har vuxenutbildningssegmentet i kvartalet belastats med kostnader om 61 miljoner kronor. Det är hänförligt till förlikningsersättning och kostnader hänförligt till SFI-kontraktet med Malmö stad om 23 miljoner kronor, samt omställningskostnader om 38 miljoner kronor relaterat till personal, lokaler samt kostnader för avtalspliktig överkapacitet till följd av lägre marknadsvolymer.