ACADEMEDIA: OROAS AV NEDSKÄRNINGAR I ARBETSMARKNADSUTBILDNING

STOCKHOLM (Direkt) Det är djupt oroande att arbetsmarknadsutbildningen monteras ned i snabb takt.

Det skriver utbildningsföretaget Academedias chef för vuxenutbildningssegmentet, Christer Hammar, tillsammans med tre andra företrädare för företag i branschen, på Dagens Industris debattsida.

Nedskärningarna fortsätter under kommande år. I en helt ny prognos bedömer Arbetsförmedlingen att ytterligare en tredjedel av anslaget ska kapas, skriver bolagsföreträdarna.

"På kort tid har två stora utbildningsföretag gått i konkurs. Över tusen lärare och utbildare har blivit varslade. Det är ett monumentalt slöseri och en enorm kapitalförstöring som sker", heter det.

I debattartikeln varnas det för att Arbetsförmedlingen riskerar att stå utan kvalificerade leverantörer när konjunkturen vänder nedåt, om nedskärningarna fortsätter.

I Academedias delårsrapport i slutet av oktober uppgavs att bolaget upplever att marknadsläget inom arbetsmarknadsdelen av vuxenutbildningen är svagare än väntat och att kostnadsanpassningarna inte riktigt hinner med.

"Det innebär att det kommer att ta längre tid för vuxensegmentet att nå stabila marginalnivåer", uppgav vd Marcus Strömbergs då.

Arbetsmarknaden i Sverige är rekordstark och Arbetsförmedlingen drar samtidigt ned på sin resursallokering till etableringsuppdraget.

"Detta innebär sammantaget en nedgång i marknaden och ett minskat behov av vuxenutbildning vilket också kommunicerades i somras", konstaterade Academedia-chefen.

I augusti bedömde bolaget att rörelsemarginalen i vuxensegmentet långsiktigt, efter avslutad avtalsomläggning och kapacitetsjustering, kommer att ligga på 9-11 procent.