ACADEMEDIA: ÖKAD TILLDELNING YRKESHÖGSKOLOR INFÖR HÖSTEN 2019

STOCKHOLM (Direkt) Academedia meddelar att koncernens yrkeshögskolor fått "en rekordstor tilldelning" av utbildningar inför hösten 2019.

Totalt handlar det om 71 planerade utbildningsstarter - en ökning med 29 utbildningar jämfört med förra året, skriver bolaget i ett pressmeddelande och hänvisar till att Myndigheten för yrkeshögskolan på tisdagen meddelat vilka ansökningar som beviljats.

I årets ansökningsomgång prioriterar man framförallt tre utbildningsområden: samhällsbyggnad och byggteknik, teknik och tillverkning, samt data/IT. Detta återspeglas även i tilldelningarna för Academedia där det är Teknikhögskolan, EC Utbildning och Hermods som växer mest. Även The Game Assembly som erbjuder utbildningar inom spelutveckling i Malmö, går från 5 till 15 utbildningar i höst och får starta på två nya orter, Stockholm och Umeå.

Utbildningarna som har tilldelats är av varierande längd, från ett till tre år.

"Tilldelningen innebär en möjlighet för Academedia att ta marknadsandelar inom yrkeshögskola. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna", heter det.

Fram till 2022 har Myndigheten för yrkeshögskolan som mål att utöka antalet utbildningsplatser med 45 procent - från cirka 30.000 till 44.000 årsplatser.