ACADEMEDIA: NYTT GÖTEBORGSKONTRAKT SOM ÖKAR OMSÄTTNING NÅGOT

STOCKHOLM (Direkt) Academedia har fått besked om preliminärt nytt kontrakt från Göteborgs stad som ökar omsättningen något, från nuvarande cirka 60 miljoner kronor per år till cirka 75 miljoner kronor per år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var förra veckan som Göteborgs Stad beslutade om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning. Göteborg delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fyra ingår i Academediakoncernen, heter det.

Academedias andel av den totalt upphandlade volymen uppgår till cirka 20 procent.

Beslutet som vinner laga kraft i slutet på denna vecka förutsatt att ingen begär överprövning (en begäran om överprövning måste skickas in senast 16 november), omfattar sex avtalsområden.

Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2023 som längst.

Prisnivån i de nya kontrakten är på liknande nivå som de nuvarande kontrakten, skriver Academedia vars nuvarande kontrakt löper till den 30 juni 2019.