ACADEMEDIA: NETTORESULTATET SJÖNK TILL 31 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 31 miljoner kronor för det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (51). Resultatet per aktie sjönk till 0:30 kronor (0:54).

Rörelseresultatet minskade till 58 miljoner kronor (80) och rörelsemarginalen till 2,5 procent (3,9).

Rensat för jämförelsestörande poster på +5 miljoner kronor (-2) sjönk rörelseresultatet till 52 miljoner kronor (82). Den justerade rörelsemarginalen var 2,2 procent (4,0).

Intäkterna ökade till 2.343 miljoner kronor (2.037).

Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 2,8 procent.