Academedia: justerat rörelseresultat sämre än väntat

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 111 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, april-juni, 2018 (154). Det kan jämföras med analytikernas förväntningar om 106 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Resultatet per aktie uppgick till 1:05 kronor (1:62), jämfört med väntade (1:01).

Rörelseresultatet blev 167 miljoner kronor (211), att jämföra med förväntade 154 miljoner kronor.

Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 207 miljoner kronor (229). Här var 219 miljoner kronor väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 2.993 miljoner kronor (2.610), jämfört med förväntade 2.962 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2017/2018. Det kan jämföras med förväntade 0:70 kronor per aktie. Räkenskapsåret innan lämnade Academedia ingen utdelning.

Academedia uppger att för- och grundskolesegmentet för närvarande präglas av marginalpress orsakad av att löneökningstakten är högre än höjningen av skolpengen.

"En granskning genomförd av en revisionsfirma visar att kommunerna ej efterlever lika villkorslagen som stipulerar att kommunerna ska betala samma belopp till privata skolor som de lägger på kommunala skolor. Academedia kommer tillsammans med andra aktörer i branschen fortsätta arbetet med att säkerställa samma ersättningsnivåer eftersom att detta är en viktig åtgärd för att förbättra marginalen", skriver vd Marcus Strömberg i bokslutsrapporten för räkenskapsåret som slutade vid halvårsskiftet.

Inom segmentet finns även en grupp svaga skolor.

"Ett arbete har pågått under året för att vända dessa enheter och det har under tredje och fjärde kvartalet krävt särskilda satsningar bland annat i form av personal-förstärkningar. Academedia tar ett stort ansvar för att ta hand om alla skolor, i synnerhet de som har problem", fortsätter utbildningsbolagschefen.

I Tyskland ser Academedia hög tillväxt. Under det gångna räkenskapsåret har bolaget öppnat sex nya enheter i landet och förvärvat KTS med sex enheter.

Totalt har Academedia nu 29 förskolor i Tyskland. Det har bidragit till tillväxten av hela det internationella förskolesegmentet som uppgick till 15,8 procent under året.

"Efterfrågan på nya förskolor och förskoleplatser är stor. Under nästa år 2018/19, förväntas 10-15 nya förskolor öppna i Tyskland. Det totala antalet förskolor väntas då bli drygt 40 stycken till sommaren 2019", uppger Marcus Strömberg.