ACADEMEDIA: GÖR RESERVERINGAR PÅ 15 MLN KR INOM VUXENUTBILDNING

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningsföretaget Academedia gjorde en reservering på 15 miljoner i delårsrapporten för det gångna kvartalet, oktober-december.

"Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola utvecklas väl, vi har aldrig haft fler elever inom dessa områden än vi har idag och myndigheten för yrkeshögskola expanderar. Dock drar nu Arbetsförmedlingen kraftigt ner sina insatser och denna utveckling har ytterligare förstärkts av statsbudgeten som beslöts i Riksdagen under december", uppger Academedias vd Marcus Strömberg.

"Myndighetens egna prognoser visar nu ytterligare nedgång i resurser allokerade till olika former av arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser för nyanlända. De mycket låga volymerna i de nya kontrakten för Yrkessvenska ("YS") och Yrkes- och Studieförberedande Moduler ("YSM") gör att dessa kontrakt går med förlust. Eftersom vi tyvärr tror att dessa kontrakt kommer att generera förluster under hela kontraktstiden så har en reservering på 15 miljoner kronor har gjorts i kvartalet", fortsätter han.

Ekonomiskt har det första halvåret i bolagets brutna räkenskapsår enligt Marcus Strömberg bjudit på både med- och motgång.

"Trots att vi har jobbat hårt med att trimma kostnaderna inom vuxenutbildningen och haft en god ekonomisk utveckling inom gymnasiet så har resultatet sjunkit jämfört med föregående år. Våra främsta utmaningar framöver är vuxenutbildningssegmentet och de marginalutmaningar som ett icke transparent skolpengssystem medför. Strategiskt har vi dock stärkt våra möjligheter att bygga en bättre framtid för Sverige, Norge och Tyskland samt våra barn/elever och aktieägare", skriver Academedia-chefen.

"Med förvärvet av Vindora så har vi stor potential att utveckla lärlingsutbildningar och samtliga skolsegment har goda möjligheter att ta marknadsandelar i en demografiskt driven marknad", uppger han vidare.