ACADEMEDIA: ELEVÖKNING 4,8% ORGANISKT UNDER 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Utbildningskoncernen Academedias elevantal i de tre skolsegmenten är 15,7 procent högre i det första kvartalet räkenskapsåret 2018/2019, jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

Den organiska elevtillväxten, exklusive de två strategiska förvärven av Vindora och KTS, var 4,8 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det genomsnittliga antalet barn och elever som går på någon av bolagets förskolor eller skolor är 78.770 (68.098) enligt preliminära siffror.