ABB: ny struktur efter försäljning, minskar kostnader, nya mål

STOCKHOLM (Direkt) ABB:s överenskommelse om att sälja Power Grids till Hitachi medför att bolaget gör "ett nytt ABB", med en annan struktur. Detta kommer att leda till en kostnadsminskning på 500 miljoner i årstakt på medellång sikt, samt under de kommande två åren 500 miljoner dollar i icke-operativa omstruktureringskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya ABB innebär att ABB:s kvarvarande verksamheter kommer att sköta alla kundaktiviteter, affärsfunktioner och geografiska områden, för att ta främja en entreprenörskultur, heter det. Befintliga lands- och regionstrukturer kommer inte att finnas längre efter Power Grid-affären slutförs, vilket väntas ske under första halvåret 2020. På koncernnivå, corporate, kommer aktiviteter att handla om koncernstrategi, portfölj- och prestationshantering, kapitalallokering, grundläggande teknik samt ABB Ability-plattformen.

En strategiuppdatering med mer detaljer om detta kommer att ges den 28 februari, i samband med att ABB publicerar sin bokslutskommuniké.

Efter försäljningen av Power Grids kommer ABB att innebära en ny struktur med fyra verksamheter - Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion - samt nya finansiella mål på medellång sikt.

Dessa nya mål är följande:

Årlig jämförbar intäktstillväxt om 3-6 procent

Operativ ebita-marginal på 13-16 procent

Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, på 15-20 procent

Kassakonvertering i relation till nettoresultat cirka 100 procent

Tillväxt i Basic vinst per aktie överstigande intäktstillväxt.

ABB skulle ha genererat intäkter på cirka 29 miljarder dollar i tolvmånadersperioden som slutade 30 september 2018, inklusive estimerade intäktsbidrag från nyförvärvade GEIS och exklusive Power Grids.