AB INDUSTRIVÄRDEN (publ):Substansvärdet per den 31 oktober 2018

Substansvärdet per den 31 oktober 2018

Den 31 oktober 2018 var substansvärdet 213 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 oktober 2018 var 195,40 kronor för A-aktien och 190,20 kronor för C-aktien.

 

Stockholm den 1 november 2018

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00

Bilaga