A1M PHARMA: INLEDER FAS 1-STUDIE AV ROSGARD 1 KV 2019

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget A1M Pharma har fått tillstånd från Läkemedelsverket att inleda fas 1-studier med Rosgard, som är en läkemedelskandidat mot akut njurskada.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första delen av två i fas 1-studien ska pågå i sex månader och genomföras på friska frivilliga personer. Den väntas kunna inledas under det första kvartalet 2019.

Den andra delen väntas starta under det andra halvåret 2019.

"Det saknas effektiva terapier för att motverka akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi och det finns en stor kommersiell potential för ett läkemedel inom denna indikation", säger vd Tomas Eriksson.