A1M PHARMA: BYTER VD OCH SKA MINSKA KOSTNADER

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget A1M Pharma väljer att byta vd och genomför åtgärder för att minska kostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efterträdare till avgående vd Tomas Eriksson blir Tobias Larsson Agervald som för nuvarande är medicinteknisk chef i bolaget. Han väntas ta plats 15 januari 2019.

Bolaget uppger att de inlett en process för att anpassa organisationen. Den årliga kostnadsbaen exklusive kliniska projektkostnader ska reduceras med cirka 30 procent jämfört mot 2018. Kostnadsbesparingarna förväntas få full effekt från tredje kvartalet 2019.

A1M Pharma avser även stärka sin finansiella situation inför den fortsatta utvecklingen av Rosgard.

"Under året har A1M Pharma på ett övertygande sätt dokumenterat den njurskyddande effekten av Rosgard i validerade prekliniska försöksmodeller, vi har utarbetat en väldefinierad utvecklingsstrategi inom ett attraktivt indikationsområde och nu även kunnat presentera åtgärder för att reducera bolagets kostnadsbas. Sammantaget stärker detta oss i den långt framskridna processen med att säkra ytterligare finansiella resurser inför starten av vår första kliniska studie", säger styrelseordförande Anders Ermén.