2CUREX: SKA GÖRA STUDIE FÖR FÖREBYGGANDE CANCERMEDICIN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) 2curex ska göra en genomförbarhetsstudie för att använda Inditreat-testet i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga cancerprekursorer (adenom) till utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien som görs tillsammans med Universitetssjukhuste Bispebjerg har godkänts av Danmarks nationella kommitté för hälsoforskningsetik. Studien är prövarinitierad och Universitetssjukhuset Bispebjerg kommer att täcka kostnaderna för koloskopin och 2curex kommer att täcka kostnaderna för att genomföra Inditreat-testet. Patientrekrytering inleds i mars 2019.

"2curex bedriver för närvarande kliniska prövningar i långt gången (steg IIIc och IV) kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer. Dessa försök går enligt plan och med CRC-studien fick vi nyligen mycket positiva interimsresultat. Det är ytterst spännande för oss att också vara involverad i premalignant sjukdom i syfte att identifiera förebyggande cancerbehandling", kommenterar vd för 2curex, Ole Thastrup.