2CUREX: POSITIVA RESULTAT FRÅN PÅGÅENDE KLINISK STUDIE

STOCKHOLM (Direkt) 2curex första kliniska prövning där Inditreat vägleder behandlingen har uppnått både den primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av åtta patienter behandlade enligt Inditreats testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling, enligt bolaget.