2CUREX: NETTORESULTATET BLEV -1,5 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget 2curex, från Danmark, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2018 på -1,5 miljoner kronor (-1,8).

Nettoomsättningen låg kvar vid noll. De totala intäkterna, innefattande posten övriga rörelseintäkter, steg till 2,1 miljoner kronor (0,7).

Resultatet före skatt var -2,9 miljoner kronor (-2,5).

Enligt vd Ole Thastrup har bolaget under året tagit sig flera steg närmare marknadslansering av Inditreat, som är ett verktyg som hjälper läkare och andra sjukvårdsaktörer att fastställa optimala behandlingsmetoder på cancerpatienter.

"Framgångarna har möjliggjort för oss att accelerera lanseringen av Inditreat och redan under det andra halvåret 2019 planerar vi att göra en förlansering på utvalda marknader följt av en potentiellt tidigare marknadslansering än vad som initialt kommunicerats", uppger 2curex-chefen.

Förlanseringen under 2019 ger enligt Ole Thastrup bolaget de rätta verktygen att på ett framgångsrikt sätt marknadslansera Inditreat under 2020.

"Vi bedömer 2cureX har ett kapitalbehov om cirka 20 miljoner kronor under det andra halvåret 2019. Förlanseringen och den potentiellt tidigare marknadslanseringen kommer inte enbart öka möjligheterna till framgångsrik behandling av cancerpatienter men även möjliggöra för oss att tidigare generera kassaflöde", skriver 2curex-chefen.

Kassa och bank uppgick vid årsskiftet till 20,1 miljoner kronor (20,0).

"Den kliniska utvecklingen av Inditreat har fortskridit planenligt under 2018 och vår månatliga burnrate uppgår i dagsläget till cirka 1,3 miljoner kronor", uppger Ole Thastrup.