2CUREX: MÖJLIGHET LANSERA INDITREAT TIDIGARE ÄN VÄNTAT

STOCKHOLM (Direkt) Det faktum att danska First North-bolaget 2Curex tester av Inditreat för närvarande valideras i tre cancerindikationer har väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus, skriver 2Curex i ett pressmeddelande.

Bolaget har därför identifierat en strategisk möjlighet att initiera en förlansering av Inditreat på utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019. De kliniska valideringsstudierna kommer att fortlöpa under förlanseringen, men 2Curex bedömer att tidiga kliniska data från de pågående studierna kommer att vara tillräckligt för att inleda en förlansering som följs av en marknadslansering potentiellt tidigare än vad som initialt var tilltänkt, heter det.

"Förlanseringen och den potentiellt tidigare marknadslanseringen kommer inte enbart öka möjligheterna till framgångsrik behandling av cancerpatienter men även möjliggöra att tidigare generera kassaflöde för 2Curex", anger bolaget.

Förlansering och den potentiellt tidigare marknadslansering kommer inte att kräva ytterligare kapital mot vad som tidigare har kommunicerats, enligt 2Curex.

Kapitalbehovet bedöms med största sannolikhet uppstå under det första halvåret 2019 för att på ett framgångsrikt sätt genomdriva förlanseringen och den efterföljande marknadslanseringen av Inditreat, skriver bolaget.

2Curex genomför tre kliniska valideringsstudier med Inditreat i kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer tillsammans med kliniska partners.