Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB

Verksamhet: 
Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Våra fastigheter är koncentrerade till olika delområden inom Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Genom att tänka och agera långsiktigt skapas värden för aktieägarna och andra intressenter inklusive kommunerna vi verkar inom.
Adress: 
Box 97
SE-201 20 MALMÖ
Sverige
Hemsida: 
http://www.wihlborgs.se
Större ägare: 
 • Erik Paulsson med familj privat och via bolag
 • SEB Fonder
 • Länsförsäkringar Fonder
 • Familjen Qviberg
 • SHB Fonder
 • Norges Bank
 • Nordea fonder
 • Tibia Konsult
 • Odin Ejendom
 • DnB – Carlson Fonder
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
WIHL
Ledning: 
 • Anders Jarl - VD
 • Arvid Liepe - Ekonomi- och finanschef
 • Ulrika Hallengren - Projekt- och utvecklingschef
 • Anna Nambord - HR- och CSR-chef
 • Karin Wittsell Heydl, Kommunikationschef
Styrelse: 
 • Erik Paulsson - styrelseordförande invald 2004
 • Tina Andersson - Styrelseledamot invald 2014
 • Anders Jarl - Styrelseledamot invald 2004
 • Sara Karlsson - Styrelseledamot invald 2007
 • Helen Olausson - Styrelseledamot invald 2007
 • Per-Ingemar Persson - Styrelseledamot invald 2010
 • Johan Qviberg - Styrelseledamot invald 2004
2 3