Thule Group

Thule Group

Tickerkod: 
THULE
P/E-tal: 
26.1
Direktavkastning: 
3.00%
1 1 1
Agenda : 
2018-10-04
Exklusive utdelning Thule
2018-10-26
Rapporter Thule
2019-02-13
Rapporter Thule
Aktie: THULE GROUP
ISIN: SE0006422390
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-11.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-08-31.
Earnings Rev TrendAnalyterna neutrala men tidigare positiva (sedan 2018-06-29)
Analytiker har inte påtagligt reviderat sina aktievinstprognoser jämfört med sju veckor sedan (förändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock positiv sedan 2018-06-29 med en kurs på 222.80.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-08-31
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-08-31. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 211.036.
4wk Rel Perf4.782%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.782% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 185%.
Mkt Cap in $bn2.5490Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses THULE GROUP vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.02912.516% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 12.516% jämfört med det normala priset.
LT P/E19.068Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth16.358%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.259Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 62.136% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta80Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 80.
Correlation0.4158%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4158% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk27.20 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 27.20 SEK eller 0.12362%.
VaR värdet beräknas till 27.20 SEK. Risken är därmed 0.12362%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2016-10-252016-10-25