Skanska AB

Skanska AB

Verksamhet: 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Adress: 
Warfinges väg 25
SE-112 74 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.skanska.com
Större ägare: 
  • Industrivärden AB
  • Lundbergsföretagen
  • Alecta
  • Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder & Trygg
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SKA B
Ledning: 
  • Johan Karlströ - VD och Koncernchef
Styrelse: 
  • Hans Biörck - Ordförande
IR ansvarig: 
André Löfgren
P/E-tal: 
17.3
Direktavkastning: 
4.70%
1 2 1
Agenda : 
2018-11-08
Rapporter Skanska
2018-11-27
Kapitalmarknadsdag Skanska
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: SKANSKA AB
ISIN: SE0000113250
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-25.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-08-31.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-08-31
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-08-31 med kursen 171.70.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-07-27
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-07-27. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 165.311.
4wk Rel Perf8.162%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 8.162% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 277%.
Mkt Cap in $bn8.3913Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses SKANSKA AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.14421.338% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 21.338% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.463Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.620%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.784Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 64.404% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta74Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 74.
Correlation0.3537%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk28.51 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 28.51 SEK eller 0.16018%.
VaR värdet beräknas till 28.51 SEK. Risken är därmed 0.16018%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02