Skanska AB

Skanska AB

Adress: 
Warfinges väg 25
SE-112 74 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.skanska.com
Större ägare: 
  • Industrivärden AB
  • Lundbergsföretagen
  • Alecta
  • Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder & Trygg
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
SKA B
Ledning: 
  • Johan Karlströ - VD och Koncernchef
Styrelse: 
  • Hans Biörck - Ordförande
IR ansvarig: 
André Löfgren
P/E-tal: 
13.9
Direktavkastning: 
5.80%
6 2 1
Agenda : 
2019-02-08
Rapporter Skanska
2019-03-21
Kapitalmarknadsdag Skanska
2019-03-28
Stämmor Skanska
2019-04-26
Rapporter Skanska
2019-07-24
Rapporter Skanska
2019-11-07
Rapporter Skanska

Årsredovisning

Verksamhet: 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: SKANSKA AB
ISIN: SE0000113250
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-10-09.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-10-12.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-08-31
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-08-31 med kursen 171.70.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-10-12
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-10-12. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 156.893.
4wk Rel Perf-9.706% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -9.706% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 281%.
Mkt Cap in $bn6.7447Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses SKANSKA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.600>40% Reducerad i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid en situation där förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) ärhögre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av >40% jämfört med det normala priset.
LT P/E11.628Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.900%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield5.702Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 66.308% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta91Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 91.
Correlation0.4332%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4332% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk17.40 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 17.40 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 17.40 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02