Skanska AB

Skanska AB

Tickerkod: 
SKA B
P/E-tal: 
14.6
Direktavkastning: 
4.20%
2 1 2
Agenda : 
2019-03-28
Stämmor Skanska
2019-03-29
Exklusive utdelning Skanska
2019-04-26
Rapporter Skanska
2019-07-24
Rapporter Skanska
2019-11-07
Rapporter Skanska
2020-02-07
Rapporter Skanska

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: SKANSKA AB
ISIN: SE0000113250
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2019-01-08.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2019-03-08.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-12-28
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-12-28 med kursen 141.00.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-08
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-08. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 160.683.
4wk Rel Perf1.108%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.108% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 204%.
Mkt Cap in $bn7.7010Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses SKANSKA AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.35733.694% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 33.694% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.110Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth11.704%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts8Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 8 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.733Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 57.315% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta135Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 135.
Correlation0.5814%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5814% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk20.48 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 20.48 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 20.48 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02