NOTE AB

NOTE AB

Adress: 
Box 1285
SE-164 29 KISTA
Sverige
Hemsida: 
http://www.note.eu
Större ägare: 
 • Johan Hagberg
 • Catella Fondförvaltning
 • JP Morgan Bank Luxembourg S. A.
 • Mediuminvest A/S
 • Tredje AP-Fonden
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
NOTE
Ledning: 
 • Johannes Lind-Widestam - Chief Executive Officer & President
 • David Krantz - Chief Procurement Officer
 • Henrik Nygren - Chief Financial Officer
 • Fredrik Schultz - Chief Sales Officer
Styrelse: 
 • Johan Hagberg – Styrelseordförande
 • Kjell-Åke Andersson - Ledamot
 • Bahare Hederstierna - Ledamot
 • Johannes Lind-Widestam – Ledamot
 • Christoffer Skogh – Arbetstagarrepresentant, ledamot
 • Johan Lantz - Arbetstagarrepresentant, suppleant
IR ansvarig: 
Henrik Nygren
P/E-tal: 
11.0
Direktavkastning: 
4.16%
Agenda : 
2019-04-25
Rapporter Note
2019-04-26
Exklusive utdelning Note

Årsredovisning

Verksamhet: 
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. Vi möter våra kunders höga krav på kvalitet och leveransprecision. Vi tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build) som ofta återfinns i komplexa system inom medicinteknik, försvar, verkstad, kommunikation och konsument. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE har cirka 1050 medarbetare och finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017
Webbversion: 

Nyheter