Hemfosa fastigheter AB

Hemfosa fastigheter AB

Tickerkod: 
HEMF
Agenda : 
2019-05-07
Rapporter Hemfosa
2019-10-25
Rapporter Hemfosa

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: HEMFOSA FASTIGHETER AB
ISIN: SE0007126115
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-12-14.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2019-03-19.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-02-22
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-02-22 med kursen 79.85.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-11-27
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-11-27. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 77.308.
4wk Rel Perf-0.102%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.102% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 249%.
Mkt Cap in $bn1.6826Small-cap
Med ett börsvärde av <$2mrd. anses HEMFOSA FASTIGHETER AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio0.265>50% relativ till förväntad tillväxt
Ett förhållande (tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) under 0,6 tyder på att investerare måste betala en betydande premie för den uppskattade tillväxtpotential: >50% premie.
LT P/E12.480Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth0.064%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts4Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 4 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.246Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 40.513% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta78Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 78.
Correlation0.3682%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk11.72 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 11.72 SEK eller 0.14507%.
VaR värdet beräknas till 11.72 SEK. Risken är därmed 0.14507%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2016-08-122016-08-12